Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

Boom regionale uitgevers spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Koninklijke Boom Uitgevers alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie en media via internet alsmede technische storingen.

Koninklijke Boom Uitgevers en alle aan haar gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om alle informatie, inclusief foto's en andere mediavormen die door particulieren op één van onze websites wordt geplaatst, te gebruiken in alle andere media die worden uitgegeven of zijn ontwikkeld door één dezer organisaties.

Boom regionale uitgevers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.